Skip to main content

Kan jeg snakke inn i Roger On når den er koblet til PC-en med USB-kabelen?

Snakke inn i Roger On når den er koblet til PC via USB-kabel.
Nei, Roger On overfører bare lyden fra PC-en til høreapparatene. Du kan fremdeles snakke inn i PC-ens mikrofon under videosamtaler.