Skip to main content

Kan jeg fremdeles bruke Roger On på bordet når den brukes sammen med andre mikrofoner?

Kan jeg fremdeles bruke Roger On på bordet når den brukes sammen med andre mikrofoner? Kan jeg dempe andre mikrofoner?
Ja, når du trykker på funksjonsknappen i to sekunder, kan du avslutte stille modus for Roger On. Dette demper de andre mikrofonene i nettverket.