Skip to main content

Kan jeg kombinere Roger On med andre Roger-mikrofoner?

Kombinere Roger On med andre Roger-mikrofoner.
Ja, Roger On kan kombineres med Roger Table Mic II for å høre en større gruppe personer som del av et MultiTalker-nettverk. Når Roger On er i et nettverk med andre mikrofoner, må den festes til brystet til en person som snakker.