Skip to main content

Kan ikke besvare anrop

Jeg kan ikke besvare anrop fra WhatsApp/Messenger eller andre internettanrop med trykknappen på høreapparatet eller ved Tap Control
Noen apper som har alternativet for internettsamtaler (for eksempel Messenger, WhatsApp osv.), konfigurerer ikke lyden på innkommende anrop som en ringetone. Lyden gjenkjennes ikke som et anrop, men som standard streaming av medier, derfor: 
  • vil et Tap Control sette streamingen på pause og ikke besvare anropet. 
  • vil du ikke besvare anropet ved å trykke på knappen på høreapparatet. 

Det innkommende anropet kan kun besvares på telefonen. Etter det sendes samtalen til høreapparatene. 
Denne appfunksjonen kan ikke endres.