Skip to main content

Bluetooth kobler fra og til igjen

Hvorfor koblet Bluetooth fra og til igjen?
Hvis Phonak-høreapparatene er slått av, vil det automatisk koble fra en sammenkoblet enhet, slik som mobiltelefonen. Andre årsaker til frakobling fra telefonen:
  • Kontroller at høreapparatet ikke er tomt for batteri.
  • Sørg for at telefonen er innenfor rekkevidde. Hvis du var utenfor rekkevidde (10 m) i lengre tid, kan det ta opptil 2 minutter før Phonak-høreapparatene kobler til igjen.
  • Sørg for at ingen andre enheter er koblet til telefonen (slik som Bluetooth-systemet i bilen). Dette kan føre til at høreapparatene kobles fra.
  • Kontroller at Bluetooth er aktivert på telefonen.