Skip to main content

Android: Det trengs en app for å bruke denne enheten

Jeg prøver å koble til høreapparatene mine via Bluetooth-innstillingene. Jeg velger LE_H Phonak høreapparat eller LE_V Phonak høreapparat og fortsetter å få en popup-melding: "Det trengs en app for å bruke denne enheten". Jeg har allerede en app. Hvorfor får jeg denne meldingen?
rtaImage (1).jpg


Bruk myPhonak-appen til å opprette en tilkobling mellom høreapparatene og appen. Du får instruksjoner i appen. 
Phonak-høreapparatene benytter Bluetooth LE (Low Energy/ Lav Energi) for å koble til myPhonak-appen. LE_H- og LE_V-tilkobling kan kun opprettes via myPhonak-app. Meldingen "Det trengs en app for å bruke denne enheten" vises hver gang du prøver å koble til Bluetooth LE via Bluetooth-innstillingene. Åpne myPhonak-app i stedet for å opprette denne koblingen. 

Følg denne linken for å koble til lydoverføringen/ Bluetooth på nytt mot Android:
Koble Phonak-høreapparater til en Android™-smarttelefon

Følg denne linken for å koble til myPhonak-appen på nytt mot Android:
Slik sammenkobler du oppladbare høreapparater til myPhonak på Android™