Skip to main content

Kan jeg koble Phonak-høreapparatene mine til Amazon Echo eller andre hjemmehøyttalere?

Amazon Echo eller andre hjemmehøyttalere og Phonak-høreapparater

Phonak-høreapparater er ikke direkte kompatible med hjemmehøyttalere.