Skip to main content

Kan jeg justere volumet til TV-ens lydsignal?

Justere volumet til TV-ens lydsignal.
Ja, du kan justere volumet til TV-ens lydsignal på dokkingstasjonen. Trykk på knappen + eller – for å justere volumet slik du foretrekker.