Skip to main content

Justere forsinkelsen fra TV-høyttalere

Hvordan kan jeg justere forsinkelsen fra TV-høyttalere for TV Connector?
TV Connector-signalet gjennom Phonak-høreapparatene kan ha en liten, merkbar forsinkelse. Juster lydforsinkelsen for TV-høyttalerne i lydinnstillingsmenyen på TV-apparatet. Se bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet for mer informasjon.