התקרב

כאשר עוצמות הרעש גוברות, ילדך יכול להתמקד בקול שהוא רוצה לשמוע

Phonak AutoSense