הלחצנים גלויים בבירור, ושולטים בפונקציות של מכשיר השמיעה.

 

Product benefit icon alttext