ריבוי מאזינים

הזרמה בו-זמנית אל מספר בלתי-מוגבל של מכשיר שמיעה, באמצעות מכשיר אחד

ריבוי מאזינים