מתוכנן במיוחד לפגישות

Roger Table Mic מתוכנן להשתלב באופן מושלם עם שאר הציוד בפגישה. פרמטרי עיבוד השמע ב-Roger Table Mic מכווננים במיוחד לפגישות.

Product benefit icon alttext