60% עמיד יותר

Naída V עכשיו 60% עמיד יותר בהשוואה לקודמו ועמיד נגד מים.

Product benefit icon alttext