תצורת הגדרות הסטרימר של Phonak

מאפשר להגדיר את הסטרימר לצרכים המסוימים שלך

Product benefit icon alttext