תואם לחלוטין

מתחבר לכל מכשירי הטלוויזיה המודרניים בעלי יציאות אנלוגיות או דיגיטליות

Product benefit icon alttext