שקט נפשי

עם נוריות החיווי האינטואיטיביות והממשק הידידותי למשתמש Roger Touchscreen Mic מאפשר הן למורים והן לתלמידים להשתתף באופן פעיל בכיתה המודרנית בקלות

Product benefit icon alttext