שיפור ההבנה מרחוק

משדר את קול הדובר למרחק של עד 20 מטרים

Product benefit icon alttext