שימוש עם כל טלפון נייד

התחבר ב-Bluetooth™‎ גם לטלפונים שאינם טלפונים חכמים ולדגמים ישנים יותר

Product benefit icon alttext