שימוש למשך יום שלם עם יותר מ-20 שעות פעולה

עם קיבולת סוללה של יותר מ-20 שעות לעולם לא תצטרך לחשוש שהסוללה תיגמר.

Product benefit icon alttext