שימוש ארוך

הסוללה מחזיקה עד 12 חודשים בשימוש ממוצע

Product benefit icon alttext