שיחות ברורות יותר ברעש

כולל מיקרופונים כיווניים להפחתת רעש הרקע ולשיפור משמעותי של הבנת דיבור

עם שותף שיחה.

Product benefit icon alttext