פונקציונליות פשוטה

דע מתי מכשיר השמיעה של ילדך פועל, תוכנית Roger פעילה, או שהסוללה חלשה. כל זאת באמצעות נורית החיווי הנוחה להבנה

Product benefit icon alttext