מראה אסתטי

מקלטי Roger תוכננו להתאמה מבחינה עיצובית עם מכשירי השמיעה של Phonak ושתלי שבלול נבחרים אשר יחדיו יוצרים מראה אסטטי

Product benefit icon alttext