מחובר תמיד

מתחבר לטלפון הנייד (באמצעות Bluetooth), לטלוויזיה,

למכשירי מולטימדיה או למיקרופונים אחרים של Roger

Product benefit icon alttext