יותר גישה

התחבר לכל המיקרופונים של Roger להבנה מיטבית ברעש ומרחוק

Phonak Roger/FM