התחבר וסע

מרגע שהוא מחובר למכשיר השמיעה או לשתל השבלול שלך, אתה מוכן להשתמש בכל מיקרופון Roger אלחוטי

Product benefit icon alttext