השתתפות מלאה

פגישות עשויות להוות סביבת האזנה מאתגרת. בהנחה פשוטה של Roger Table Mic על שולחן הפגישה, הוא משדר דיבור ברור ישירות למכשירי השמיעה שלך, ומאפשר לך להשתתף באופן מלא.

Product benefit icon alttext