הבנת דיבור מלאה

הבנה של עד 62% יותר בסביבה ומרחוק בהשוואה לאנשים ללא אובדן שמיעה

Product benefit icon alttext