הבנת דיבור מלאה

בעלי מכשירי שמיעה מבינים כמעט פי עשרה יותר טוב עם טכנולוגיית Roger בסביבה רועשת וממרחק, בהשוואה לאנשים עם שמיעה רגילה*

Product benefit icon alttext