להבין הכול

Phonak Bolero Q כולל טכנולוגיות ייחודיות ומוכחות שעולות על הציפיות.

Product benefit icon alttext