להבין הכול

Phonak Audeo Q מסופק עם מגוון תכונות נוחות שאותן אפשר להגדיר לצרכים האישיים שלך. הן מונעות ביעילות צלילים לא נוחים ולא רצויים בכל עת שאלה נוצרים.

Product benefit icon alttext