להבין בכל מקום

Phonak Audeo Q עוזר לך לשמוע ולהבין גם בסביבות ההאזנה הקשות ביותר.

Product benefit icon alttext