להבין בכל מקום

Phonak Bolero Q עוזר לך לשמור ולהבין גם בסביבות ההאזנה הקשות ביותר.

Product benefit icon alttext