הבנה בכל מקום

בתוך מבנים או בחוץ, Binaural VoiceStream Technology™‎ של Phonak מזהה דיבור באופן ברור בשתי האוזניים

Phonak Binaural VoiceStream