גובה צליל מושלם

עם SoundRecover, שוב ניתן לשמוע צלילים גבוהים קשים לשמיעה

Phonak SoundRecover