בקרת עוצמת קול

אפשרות נוחה לילד לכוונן את עוצמת הקול, לנוחות מרבית והבנה אופטימלית

Product benefit icon alttext