בקרה מתקדמת

פועל עם יישום Phonak RemoteControl לבקרה מתקדמת יותר

Product benefit icon alttext