אין צורך בהתקן נוסף

בנוסף, אין צורך לשנות ידנית את התוכניות של מכשירי השמיעה

Product benefit icon alttext