אופטימלי לפגישות קטנות וגדולות

Roger Table Mic אחד מתאים לסביבת פגישה קטנה. לפגישות גדולות יותר, ניתן לחבר מספר Roger Table Mic כדי שכל משתתף יקבל אות ברור.

Product benefit icon alttext