אוטומטי לחלוטין

ה- Roger Touchscreen Mic החדש ממתג באופן אוטומטי מדובר יחיד למצב אינטראקציה עם קבוצה קטנה, בהתאם למיקום שלו

Product benefit icon alttext