Phonak RemoteControl alkalmazással kapcsolatos gyakran felmerülő kérdések

Az alkalmazás elindítása a telepítést követően

Az alkalmazás nem indítja el automatikusan a párosítást és továbbra is a kezdőképernyő látható.

1. megoldás
Ellenőrizze az okostelefont és a hozzá tartozó operációs rendszert (OS). A futtatáshoz legalább Apple iOS 7-es vagy 8-as, vagy Android 4.0-s vagy újabb verzió szükséges.
Törölje le az alkalmazást, majd telepítse ismét és próbálkozzon újra.

2. megoldás
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth engedélyezve van-e a telefonon.

Párosítás okostelefonnal

Hogyan kell okostelefonnal párosítani az alkalmazást?

Válasz
A párosítást lépésről lépésre bemutató útmutató hozzáférhetővé válik az alkalmazás indításakor. Kérjük, olvassa el a www.phonak.com/rcapp oldalon található részletes használati utasítást is.

A párosítás kiegészítő lépései Apple iPhone esetén

Kell kiegészítő lépéseket végrehajtanom, ha Apple iPhone készülékkel szeretném párosítani az alkalmazást?

Válasz
Az alkalmazással végzett párosításon kívül az iPhone készüléket a Phonak hangtovábbítóval is párosítani kell.
A Phonak hangtovábbító eszközt állítsa párosítási módba. Az iOS beállításokban válassza ki a Bluetooth lehetőséget, majd a listából válassza ki az eszköz nevét [Device name].

A RemoteControl alkalmazás párosítása a hallókészülékekkel

A RemoteControl alkalmazást párosítanom kell a hallókészülékekkel?

Válasz
Nem. Az alkalmazást kizárólag a Phonak hangtovábbító eszközökkel kell párosítani, mint amilyen a ComPilot II és a ComPilot Air II.

Az alkalmazás programozása

Szükség van arra, hogy hallásgondozó szakember programozza az alkalmazást?

Válasz
Nincs. Az alkalmazás letölthető az áruházból és bármikor telepíthető.

Több alkalmazás csatlakoztatása egyetlen hangtovábbító eszközhöz

Használhatok több Phonak RemoteControl alkalmazást is egyetlen hangtovábbító eszközzel?

Válasz
Egy Phonak hangtovábbító eszköz egyszerre egyetlen egy Phonak RemoteControl alkalmazással párosítható.

Az alkalmazás bemutató üzemmódja

Használható az alkalmazás a Phonak hangtovábbító eszközhöz való párosítás nélkül, hogy ki lehessen próbálni működését?

Válasz
Nem. Az alkalmazás első megnyitásakor kiválaszthatja a bemutató üzemmódot, amelyben látható az alkalmazás működése hangtovábbító eszközhöz való párosítás nélkül.

Bemutató üzemmódban nincs lehetőség a hallókészülékek vezérlésére.

A hangtovábbító eszköz párosítása az alkalmazással

Hogyan párosíthatom az alkalmazást egy másik Phonak hangtovábbító eszközzel?

Válasz
Az alkalmazás (Beállítások) képernyőjén válassza az (Új hangtovábbító eszköz párosítása) lehetőséget, és kövesse az utasításokat.

Nem sikerül kapcsolódni a Phonak hangtovábbító eszközhöz

Nem tudom párosítani az alkalmazást a hangtovábbító eszközzel.

1. megoldás
Győződjön meg ról, hogy ComPilot Air Il vagy ComPilot II, nem pedig ComPilot készülékkel rendelkezik.
A csatlakoztatott hangtovábbító eszközt be kell kapcsolni a párosításhoz.

2. megoldás
Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve legyen a telefonon.

3. megoldás
Az alkalmazás működéséhez szükséges valamely információ hiányzik a hangtovábbító eszközből. Forduljon hallásgondozó szakemberéhez.

4. megoldás
Ellenőrizze a telefon operációs rendszerét. A futtatáshoz legalább iOS 7-es vagy 8-as, vagy Android 4.0-s vagy újabb verzió szükséges.

5. megoldás
Egyes esetekben a telefont újra kell indítani. Az alábbi lépéseknek megfelelően járjon el:
1. Törölje a Bluetooth-kapcsolatokat a hangtovábbító eszközön, majd indítsa azt újra
2. A telefon beállításai között kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a Bluetooth-funkciót
3. Indítsa újra a telefont
4. A telefon beállításai között válassza ki a Bluetooth menüpontot, majd párosítsa a hangtovábbító eszközt a telefonnal
5. Indítsa el az alkalmazást, és ismételje meg benne a párosítási lépéseket

A hallási rendszerem kapcsolati állapota

Honnan tudhatom, hogy az alkalmazás és a hangtovábbító eszköz kapcsolódott a hallókészülékekhez?

Válasz
A „kapcsolat állapota” ellenőrizhető az alkalmazás beállítási menüjében. Az utasítások segítségével ellenőrizze, kapcsolódtak-e egymással az alkalmazás, a hangtovábbító eszköz és a hallókészülékek.

Semmilyen program nem jelenik meg a választható opciók között

Nem tudok kiválasztani semmilyen hangadatátvitelt az alkalmazásban.

1. megoldás
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-készülék csatlakozott-e a Phonak hangtovábbító eszközhöz. Tekintse át a hangtovábbító eszköz használati útmutatóját a Bluetooth-készülékhez való csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalókért. Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-készülékek be vannak kapcsolva.

2. megoldás
Haladó képernyőmódot (nem pedig alap képernyőmódot) kell használni ahhoz, hogy a programlistában láthatóvá váljanak az elérhető hangtovábbító készülékek.

Az elérhető programok listája

Hogyan láthatom azokat a programokat, amelyeket a hallásgondozó szakember beállított a hallókészülékeimen?

Válasz
A hallókészülékek programjainak megjelenítéséhez válassza a (Programok) menüpontot a haladó képernyőmódban.

Nem történt változás a hallókészülékekben

Nem érzékelem, hogy a RemoteControl alkalmazás bármit is módosított volna a hallókészülékeken.

1. megoldás
A (Beállítások) képernyőn a (Kapcsolat ellenőrzése) segítségével győződjön meg róla, hogy hallókészülékei fogadják-e a jeleket.

2. megoldás
Ellenőrizze a hallókészülék-elemeket és azt, hogy a hallókészülékek be vannak-e kapcsolva.

3. megoldás
Ha a sípjelet letiltották a hallókészülékek illesztőszoftverében, akkor az alkalmazás sem képes sípjellel jelezni. Lépjen kapcsolatba hallásgondozó szakemberével.

A hangtovábbító eszköz konfigurálása

Az alkalmazás segítségével testre szabhatók a hangtovábbító eszköz egyes beállításai. Az alkalmazásban konfigurált hangtovábbító beállítások minden alkalommal törlődnek, amikor csatlakoztatom a hangtovábbító eszközt a Phonak illesztőszoftverhez?

Válasz
Ha a hangtovábbító eszközt a hallásgondozó szakember a rendelőjében egy számítógéphez csatlakoztatja, a módosítások törlődni fognak, amikor a hangtovábbítót a Phonak illesztőszoftverhez csatlakoztatják. Kérjük, ismételje meg a hangtovábbító testreszabását.

Hangerőjelző

Az alkalmazás hangerőjelzője nem jelzi a hallókészüléken módosított hangerőváltozást.

Megoldás
A hangerő-szabályozó a hangtovábbító eszközzel van szinkronizálva. A hallókészüléken módosított hangerőt az alkalmazás nem képes jelezni.

Külön hangerő-szabályozás a hangtovábbító eszközön

Nem tudom a hangadatfolyam audioforrássától függetlenül szabályozni a hangerőt.

Megoldás
Ez kizárólag akkor lehetséges, ha Phonak TVLink II-t használ a hangadatátvitel során. Semmilyen más Bluetooth audioforrás esetén nem használható ez a funkció.

Az alkalmazás hangadatátvitelt jelez

Bár nincs aktív hangadatátvitelre állított Bluetooth-készülék, a képernyő megérintése minden alkalommal rövid hangadatátvitelt indít el, ami automatikusan le is áll.

Megoldás
Egyes telefonok érintési vagy billentyűhangokkal rendelkeznek, amelyek automatikusan elinduló és leálló rövid hangadatátvitelt indíthatnak el.
A telefon hangbeállításainál az érintéssel járó összes hangot és a gomblenyomások hangját is kapcsolja ki.