6000 Guide to access planning | Phonak

Guide to access planning (GAP)

Guide to access planning (GAP)

Tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille olennaisen tärkeää tietoa siitä, kuinka he voivat tehokkaasti puhua esteettömän kommunikoinnin tuen puolesta ja erityisesti kuulemisen apuvälinetekniikan puolesta sekä ottamaan vastuuta niistä.

Suosi omatoimisuutta

GAP-ohjelma sisältää useita erilaisia arviointitapoja. Näiden avulla voidaan selvittää, mitkä asiat ovat tärkeitä tietää ja mitä taitoja nuorilla ja nuorilla aikuisilla tulisi olla. Ohjelma sisältää monia apukeinoja ja työvälineitä, kuten

  • itsearviointityökalu nuorille ja nuorille aikuisille, jonka avulla he voivat arvioida tietojaan, taitojaan ja omatoimisuustaitojaan, jotka liittyvät kuuloon ja kommunikointiin.
  • GAP-tarkistusluettelo kattaa 12 tärkeää aihealuetta, jotka koskevat omatoimisuutta ja henkilökohtaista vastuullisuutta.
  • Kommunikoinnin itsearviointi (SAC)- ja Lähiomaisen kommunikoinnin arviointi (SOAC) -lomakkeet tarjoavat kaksi näkökulmaa nuoren tai nuoren aikuisen kommunikaatiosta.
  • Omatoimisuuden tarkistusluettelo koskee erilaisten omatoimisuustaitojen kehittymistä, jotka tulisi oppia eri ikäkausina.
  • Esimerkkinä olevassa Siirtymä-IEP:ssä (Yksilöllinen koulutusohjelma) havainnollistetaan, kuinka nämä tavoitteet voidaan sisällyttää viralliseen siirtymänsuunnitteluprosessiin.
  • Yksilöidyn, henkilökohtaisen GAP-muistikirjan avulla voidaan järjestellä GAP-ohjelmaan kuuluvat, olennaiset tiedot.
0