4301 Vejledning til Roger inspiro | Phonak

Instruktionsvideoer Roger™ inspiro

Tilslutning af Roger-enheder

Programmering af funktionstaster

Opret/afslut et undernetværk

0