42FA Vejledning til Phonak RemoteMic | Phonak

Instruktionsvideoer RemoteMic

Opladning

Parring

Mobil

Indstilling af lydstyrke

Pause og genoptagelse

0