Øvelser, der træner din hørelse

Sådan træner du din hørelse

Det er aldrig nemt at begynde på noget nyt. I tilvænningsperioden kan de mange nye lyde, du oplever, virke trættende. Tag dig god tid til at vænne dig til høreapparatet. Med en positiv indstilling og vilje til at høre og forstå bedre øges dine chancer for et godt resultat. En trinvis vejledning til nem hørelse Du skal ikke tage høreapparatet på til koncert lige med det samme. Vær tålmodig! Din hørelse skal først have den nødvendige erfaring, især i vanskelige lyttesituationer. Hvis du træner hver dag, kan du mærke forskellen: For hver dag vil du nyde livet lidt mere. Til at begynde med skal du kun bruge høreapparatet nogle få timer om dagen. Forøg træningstiden gradvist hver dag. Lær disse øvelser at kende, og lav dem altid i den rigtige rækkefølge.

Øvelse 1: Lyt

Den første dag skal du starte med at læse noget højt for dig selv. Din stemme kan lyde mærkelig i starten. Det indtryk forsvinder efter kort tid. Lyt til lyden af dine skridt og dit åndedræt. Lav bevidst svage lyde, f.eks. knitrende papir, tænde for en kontakt, rasle med nøgler mm. Skriv de lyde ned, som du kan høre i dit hjem. Beskriv lydene med tillægsord (f.eks. klar, mørk, raslende, …) og vurder dem (behagelig, underlig, sjov, velkendt, …).

Øvelse 2: Følg med i en samtale

Denne øvelse skal du træne den næste dag – men kun hvis du var tilfreds med den første øvelse. Hvis ikke, skal du gentage øvelse 1.

Ring til klokken. Hvis du nemt kunne forstå, hvad der blev sagt, skal du ringe op og tale kortvarigt med en bekendt. Derefter skal du føre en samtale med en ven eller et familiemedlem i rolige og stille omgivelser. Samtalen må ikke vare for lang tid. Tag dig god tid, og tal roligt. Til sidst skal du se fjernsyn eller høre radio i stille omgivelser.

Øvelse 3: Lær at tolerere kraftige lyde

Bemærk, at det anbefales først at lave denne øvelse, når de to første er gennemført med godt resultat. Du må ikke gå for hurtigt frem i starten. Gentag de to første øvelser, til du kan lave dem sikkert og med selvtillid.

Før en samtale i støjende omgivelser. Du kan lade fjernsynet køre i baggrunden eller gå på café med moderat høj aktivitet. Den første regel for en vanskelig høresituation som denne er: Vær tålmodig! Det skal nok lykkes, men der går måske nogle dage eller uger. Du skal bare blive ved med at øve dig.

Har du lavet denne øvelse med godt resultat? Så kan du gøre udfordringen større og føre en samtale med flere personer i et støjende miljø.

Øvelse 4: Lær at fokusere din hørelse

Nu kan du høre bedre med dit høreapparat, og du kan kommunikere godt i mange vanskelige situationer. Det næste skridt er at holde fokus og opmærksomhed, når du lytter. I situationer med kraftig støj skal selv personer uden hørenedsættelse koncentrere sig for at høre det vigtige og ignorere resten.

Du kan øve dig i at fokusere på de lyde, du vil høre, og ignorere uønskede og forstyrrende lyde. Prøv at identificere ukendte lyde i et støjende miljø og bevidst forsøge at ignorere de lyde, der ikke er vigtige. Du vil snart kunne fokusere din opmærksomhed fra den ene lyd til den anden.