156F Vedligeholdelse af dine høreapparater | Phonak

Praktiske tip til pleje af dit høreapparat

Generelle råd

Det er vigtigt, at du håndterer dine høreapparater forsigtigt. På den måde holder de i mange år, og du minimerer de potentielle problemer, der kan opstå i dagligdagen. Høreapparatet er robust, men det kan ikke tåle forkert brug. Nedenfor finder du nogle nyttige plejetips.

Hold høreapparaterne rene

Sørg altid for, at dine hænder er rene og tørre, før du rører ved høreapparatet. Mikrofonindgangen er meget lille og kan blive blokeret, hvis den håndteres forkert.

Beskyt høreapparaterne mod fugt

Fjern altid høreapparatet før brusebad, karbad og svømning. Det bør ikke lægges på badeværelset på grund af den høje luftfugtighed. Vask jævnligt ørerne, før høreapparaterne isættes.

Bemærk, at fugt og kondens kan beskadige høreapparatets elektronik. Vi anbefaler, at du tager batteriet ud af høreapparatet om natten og lader batterikammeret stå åbent. Brug et særligt tørremiddel, der fås hos din hørespecialist.

Apparaterne skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr

Opbevar dine høreapparater utilgængeligt for børn og kæledyr. Løse, tændte høreapparater afgiver høje lyde, der kan irritere hunde.

Undgå kontakt med hårspray og makeup

De fine partikler fra hårspray eller makeup-pulver kan blokere mikrofonen og lydstyrkeknappen. Tag høreapparatet ud, før du bruger kropsplejeprodukter.

Korrekt pleje

For at kunne fungere korrekt skal høreapparaterne altid være rene. Rengør apparaterne med en blød, tør klud. Brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller rengøringsmiddel. Du kan købe særlige plejeprodukter til høreapparater hos din hørespecialist, som også kan efterse apparaterne for ørevoksrester og sikre, at de fungerer korrekt.

Opbevar høreapparaterne på et sikkert sted

Når høreapparaterne ikke er i brug, bør de opbevares i tørresættet. Høreapparaterne skal altid transporteres i æsken, så de er beskyttet mod skader og snavs. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge høreapparaterne i et stykke tid.

Alle reparationer skal udføres af en ekspert

Skruetrækkere og olie må aldrig anvendes til høreapparater. Kontakt med elektroniske eller mikromekaniske dele medfører uoprettelig skade. Den sarte teknologi er meget følsom og kan tage skade af forkert håndtering.

0