Garanti Phonak-høreapparater

Hvad er garantivilkårene, og hvor længe udføres der service på Phonaks høreapparater?

Lokal garanti

Spørg hørespecialisten om de gældende garantivilkår.

International garanti

Phonak yder en etårig, begrænset international garanti, der træder i kraft på købsdatoen. Den begrænsede garanti dækker materiale- og produktionsfejl på selve høreapparatet, men ikke på tilbehør såsom batterier, slanger, ørepropper og eksterne modtagere. Retsmidlerne under den internationale garanti er begrænset til vederlagsfri reparation af høreapparatet. Garantien gælder kun, hvis kunden kan fremvise købsdokumentation. Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den lokale garanti eller den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.

Begrænsning af garantien

Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert behandling eller vedligeholdelse, kontakt med kemikalier eller unødige belastninger. Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre gør garantien ugyldig. Garantien omfatter ikke reparationer eller lignende, der er udført af hørespecialisten på dennes klinik.

Find en specialist i Phonak-høreapparater i nærheden af dig

Find en ekspert i nærheden af dig

Tag det næste skridt, og få en evaluering af en hørespecialist

Find en ekspert