Hvad er garantivilkårene, og hvor længe udføres der service på Phonaks høreapparater?

Lokal garanti
Spørg den hørespecialist, hvor du har købt dit høreapparat, om de gældende lokale garantivilkår.

International garanti
Phonak yder en etårig, begrænset international garanti, der træder i kraft på købsdatoen. Den begrænsede garanti dækker materiale- og produktionsfejl på selve høreapparatet, men ikke på tilbehør såsom batterier, slanger, ørepropper og eksterne modtagere. Retsmidlerne under den internationale garanti er begrænset til vederlagsfri reparation af høreapparatet. Garantien gælder kun, hvis kunden kan fremvise købsdokumentation. Den internationale garanti har ikke indflydelse på de juridiske rettigheder, du måtte have i henhold til den lokale garanti eller den gældende nationale lovgivning om salg af forbrugsvarer.

Begrænsning af garantien
Garantien dækker ikke skader, der skyldes forkert behandling eller vedligeholdelse, eksponering for kemikalier eller unødige belastninger. Skader forårsaget af tredjepart eller ikke-autoriserede servicecentre medfører, at garantien bliver ugyldig. Garantien omfatter ikke tjenester, der er udført af hørespecialisten på dennes klinik.