Rengøring og pleje

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan skal jeg pleje mit høreapparat?

Hvis du passer godt på dine høreapparater, kan de holde i mange år, og du minimerer problemer i dagligdagen. Høreapparater er robuste, men de kan ikke tåle forkert pleje eller behandling. Nedenfor findes nogle gode plejetips:

Hold høreapparatet rent
Sørg altid for, at dine hænder er rene og tørre, før du rører ved høreapparatet. Mikrofonindgangen er meget lille og kan blive blokeret, hvis den håndteres forkert.

Undgå stød og slag
Undgå at tabe høreapparatet på hårde flader. Det kan ske under rengøring eller batteriskift. Høreapparatet skal isættes og udtages forsigtigt.

Beskyt høreapparaterne mod høje temperaturer
Høreapparatet må aldrig udsættes for høj varme. Det skal beskyttes mod direkte sollys (i hjemmet og i bilen), og må ikke lægges i nærheden af en radiator.

Beskyt høreapparaterne mod fugt
Tag høreapparatet ud af øret, før du tager bruse- eller karbad eller svømmer. Det bør ikke lægges i badeværelset på grund af den høje luftfugtighed. Vask jævnligt ørerne, før høreapparaterne isættes. Fugt og kondens kan beskadige høreapparatets elektronik. Vi anbefaler, at du tager batteriet ud af høreapparatet om natten og lader batterikammeret stå åbent. Du kan bruge et særligt tørresystem, som fås hos din hørespecialist.

Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr
Høreapparatet skal opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Tændte høreapparater, som ligger frit, udsender en højfrekvent lyd, der kan irritere hunde. Det har resulteret i, at høreapparater er blevet spist af hunde.

Undgå kontakt med hårspray og makeup
Fine partikler fra hårspray og makeup-pulver kan tilstoppe mikrofonindgangen og bevirke, at lydstyrkeknappen sætter sig fast. Tag høreapparatet ud, før du bruger kropsplejeprodukter og kosmetik.

Rengøring
Rengør høreapparatet forsigtig med et blød, tør klud. Alkohol, opløsningsmidler og rengøringsmidler skader høreapparatet.

Ørehygiejne
God ørehygiejne er meget vigtig. For at dine høreapparater kan fungere optimalt skal dine ører altid være fri for ørevoks, afskallet hud og infektioner. Det gælder også for ørestykket til bag-øret-apparater. Du kan købe produkter til at rense ører og ørestykker hos din hørespecialist. De kan også undersøge dig øre og høreapparaterne grundigt for blokeringer forårsaget af ørevoks mm. og kontrollere, at høreapparaterne fungerer korrekt.

Opbevar høreapparaterne på et sikkert sted
Når du ikke bruger dine høreapparater, skal de opbevares i den tørre klud. Høreapparaterne skal altid transporteres i opbevaringsæsken. Tag batterierne ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i en længere periode.

Reparationer skal altid foretages af specialister

Brug aldrig skruetrækker eller olie på høreapparater. Ved kontakt med elektronikken eller mikromekanikken er der risiko for uoprettelige skader.

Sådan rengør og plejer du dine i-øret-høreapparater

Din hørespecialist kan give dig en grundig vejledning i, hvordan du rengør dine høreapparater og anbefaler Phonaks rengørings- og plejeprodukter.

  • Vand og opløsningsmidler kan beskadige de følsomme elektroniske komponenter. Tag høreapparaterne ud, aftør dem med en blød, tør klud. (Hvis høreapparatet kommer i kontakt med vand eller opløsningsmiddel, skal det straks tørres af med en blød, tør klud)
  • Kontroller lytteslangen og ørestykket for rester af ørevoks eller fugt hver dag, og rengør det, hvis det er nødvendigt. Brug en særlig børste til formålet. Rengør altid høreapparaterne ovenfra og ned for at forhindre, at der kommer ørevoks eller støvpartikler ind i apparaterne.
  • Hvis lydstyrken falder, kan ørevoksfilteret være blokeret. Udskift ørevoksfilteret, eller kontakt din hørespecialist.

Vigtige oplysninger om i-øret-apparater

Da elektronikken i i-øret-apparater er indbygget i ørestykket (skallen), er disse høreapparater særlig udsatte for skader forårsaget af ørevoks, fugt og snavs.

Sådan rengør og plejer du dine bag-øret-høreapparater

Tag ørestykket ud, og rengør det hver dag (med rengøringsklude fra Phonaks rengørings- og plejeserie eller en blød, fugtig klud).

Kontroller ørestykkets åbning omhyggeligt under rengøringen. Den må ikke være blokeret, da dette vil forvrænge eller helt blokere lyden fra høreapparatet. Rengør ørestykket grundigt mindst en gang om ugen. Spørg efter Phonaks rengørings- og plejeserie hos din hørespecialist.

Kontakt din hørespecialist i følgende situationer:

  • Hvis du oplever ubehag eller smerter, selvom ørestykket sidder korrekt.
  • Hvis du ikke kan fjerne ørevoksen fra åbningen i ørestykket.
  • Hvis slangen på ørestykket er gul og porøs.
  • Hvis du ikke længere kan indstille den ønskede lydstyrke, fordi høreapparatet begynder at fløjte.

Vigtige oplysninger om bag-øret-apparater

Tag altid ørestykket af høreapparatet, før den rengøres. Høreapparatet må aldrig komme i kontakt med vand! Ørestykket skal være helt tørt, før det sættes på høreapparatet. Det anbefales at tørre slangen med luft ved hjælp af en blæsebælg. (Du må ikke blæse luft gennem slangen med munden). En blæsebælg kan købes billigt hos din hørespecialist.