iPhones

Hvordan opretter jeg forbindelse fra mine Phonak Audéo B-Direct-høreapparater med Bluetooth til min iPhone?

 1. Gå til iPhone-startskærmen, og tryk på ikonet "Indstillinger".
 2. Tryk på ikonet "Bluetooth" i menuen Indstillinger.
 3. Tryk på skyderen ud for Bluetooth for at slå Bluetooth til.
 4. Åbn Audéo B-Direct-høreapparatets batteriskuffe, og luk den igen efter fem sekunder.
 5. Når der er gået et par sekunder, vises dit Audéo B-Direct-høreapparats navn

  på iPhone-skærmen. Tryk på navnet for at vælge det.

 6. Nu vises meddelelsen "Anmodning om Bluetooth-parring". Tryk på "Dan par".
 7. Der høres en biplyd i det parrede høreapparat.
 8. Din iPhone er nu forbundet med Audéo B-Direct.

Hvorfor er min iPhone ikke i stand til at registrere mine Phonak Audéo B-Direct-høreapparater med Bluetooth?

i. Er Bluetooth aktiveret på telefonen?
Dette kan gøres på to forskellige måder:

 • Valgmulighed 1:
 1. Stryg opad fra bunden af iPhone-startskærmen for at få vist menuen Kontrolcenter.
 2. Stryg mod højre på skærmen, indtil der vises en række ikoner øverst i menuen Kontrolcenter.
 3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet på rækken med ikoner er blåt. Er det ikke det, skal du trykke på ikonet for at aktivere Bluetooth.
 • Valgmulighed 2:
 1. Tryk på menuen "Indstillinger" på iPhone-startskærmen.
 2. Tryk på "Bluetooth" i menuen "Indstillinger".
 3. Kontrollér, at skyderen er grøn.
 4. Tryk på skyderen for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke er grøn.

ii. Er batteriet i høreapparatet opladet?

 1. Udskift høreapparatets batteri.
 2. Åbn batteriskuffen, og luk den igen efter fem sekunder for at aktivere høreapparatets parringstilstand.
 3. Høreapparatet er i parringstilstand i tre minutter.
 4. Høreapparatet kan nu parres.

Footnotes

Apple, the Apple logo, iPhone and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.